Prekladač / Translator
SME RADI, ŽE STE SI NÁS VYBRALI

Vážení klienti, Vašu dôveru v roku 2022 si veľmi vážime

Ako poďakovanie Vám ponúkame 15% zľavu na prenájom všetkých vozidiel počas celého januára 2023.

0917 551 551
www.mkcar.sk
mkcar@mkcar.sk
#mkcar #pozicajsima

Top