Prekladač / Translator
SME RADI, ŽE STE SI NÁS VYBRALI

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

Vedeli ste, že MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť? Dátum 8. marec bol stanovený na počesť veľkého štrajku 40 tisíc krajčírok z textilných tovární v New Yorku, ktorý sa konal v roku 1910.
*Každá objednávka od ženy je dnes -20%

Did you know that this holiday is a holiday of women and the fight for their equality? The date March 8 was set in honor of the great strike of 40 thousand seamstresses from textile factories in New York, which became in 1910.
*Every order from a woman is -20% today

0917 551 551
www.mkcar.sk
mkcar@mkcar.sk

#mkcar #pozicajsima

Top