Prekladač / Translator
SME RADI, ŽE STE SI NÁS VYBRALI

Ponúkame na prenájom strednú a vyššiu triedu limuzín a SUV

! ZĽAVA 5% pri krátkodobom prenájme !
️ ! ZĽAVA 10% pri prenájme na 6 mesiacov !
️! ZĽAVA 15% pri prenájme na 12 mesiacov !

We offer middle and higher class limousines and SUV for rent.

! 5% DISCOUNT for short-term rent !
!10% DISCOUNT rent for 6 months !
! 15% DISCOUNT rent for 12 months !

0917 551 551
www.mkcar.sk
mkcar@mkcar.sk

#mkcar #pozicajsima

Top