Prekladač / Translator
SME RADI, ŽE STE SI NÁS VYBRALI

Za celý náš team Vám želáme krásnu Veľkú Noc plnú pohody a zážitkov!

!ZĽAVA 10%!
počas Veľkonočných sviatkov na všetky vozidlá
*platí pri prenájme 4 dni a viac

From our entire team we wish you a beautiful Easter full of comfort and great experiences!
!10% DISCOUNT!
drduring the Easter holidays for all vehicles
*valid for rentals of 4 days or more


0917 551 551
www.mkcar.sk
mkcar@mkcar.sk

#mkcar #pozicajsima

Top