Prekladač / Translator
SME RADI, ŽE STE SI NÁS VYBRALI

KOŠICE MK CAR

KOŠICE MK CAR
Košická pobočka je na východe Slovenska veľkým monopólom vo svojej oblasti a to vďaka svojmu jedinečnému prístupu, flexibilite a pestrej škále automobilov.

KOŠICE MK CAR
The office in Košice is a large monopoly in its area in the east of Slovakia thanks to its unique approach, flexibility and a wide range of cars.

0917 551 551
www.mkcar.sk
mkcar@mkcar.sk

#mkcar #pozicajsima

Top