Prekladač / Translator
SME RADI, ŽE STE SI NÁS VYBRALI

Všetkým našim klientom s detičkami prajeme krásny a nezabudnuteľný DEŇ DETÍ.

Všetkým našim klientom s detičkami prajeme krásny a nezabudnuteľný DEŇ DETÍ.
P.S. S tými, s ktorými sa dnes stretneme, čaká naše sladké prekvapenie.

We wish all our clients with children a beautiful and unforgettable CHILDREN'S DAY.
P.S. Our sweet surprise awaits those we meet today.

0917 551 551
www.mkcar.sk
mkcar@mkcar.sk

#mkcar #pozicajsima

Top