Prekladač / Translator

Operatívny leasing

Čo je operatívny leasing?
Operatívny leasing je moderné a ekonomicky výhodné riešenie financovania vozidiel pre rôzne veľkosti firiem. Klientmi operatívneho leasingu sú veľké i malé spoločnosti, pretože benefitovať môžu z neho firmy všetkých formátov i zameraní.

Majiteľom a držiteľom vozidla je prenajímateľ, užívateľom vozidla je nájomca.

Po ukončení operatívneho leasingu zostáva majetok (vozidlo) prenajímateľovi.

Aké výhody pre Vás prináša?

  • znižovanie nákladov spoločnosti
  • starosti týkajúce sa poistných udalosti a ostatnú administratívu rieši prenajímateľ
  • o servis vozidla ako i sa stará prenajímateľ
  • jeden partner pre riešenie všetkých otázok spojených s vozidlami
  • úspora času nájomcu – možnosť sústrediť sa na kľúčové aktivity
  • operatívny leasing prináša daňové úspory
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom!

Nezáväzný dopyt

Top